Wat is IOTA

IOTA is een nieuw cryptocurrency is gebouwd op het Tangle protcol en het is ook mogelijk om IOTA te gebruiken op het IoT ecosysteem. Het idee achter deze technologie is het ontwerpen van een veilig decentraal ecosysteem die te gebruiken is voor het Internet of Things.

IOT, Nederlandse vertaling Internet der Dingen gaat uit van een situatie die ontstaat wanneer er allerlei verschillenden soorten apparaten over een internetconnectie beschikken waardoor ze een groot netwerk worden. Al deze apparaten moeten data kunnen uitwisselen. Een makkelijk voorbeeld is dat een koelkast automatisch melk gaat bij bestellen als de voorraad dreigt op te gaan (handig voor in de Horeca), zo kunnen wij er nog wel een paar opnoemen.

IOTA is de technologie die controleert of de informatie die onderling uit wordt gewisseld tussen apparaten ook wel correct is en niet wordt gemanipuleerd. Dit heeft voornamelijk betrekking op financiële transacties. Wij hadden hierboven een voorbeeld over een koelkast die automatisch melk besteld, IOTA is er dan voor of de bestelling ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en bij de juiste partij terecht komt. Er zijn nog een paar belangrijke factoren waaronder, schaalbaarheid, kosten, veiligheid en beschikbaar die IOTA tot een succes moeten leiden. Aan deze criteria kan alleen worden voldoen dankzij Tangle.

Blockchain heeft als belangrijke eigenschap dat er juist geen gebruik wordt gemaakt van een centrale autoriteit en dat de data die is verwerkt niet meer uitwisbaar is. En daarnaast is de capaciteit van een blokchain beperkt omdat er om de zoveel tijd een block gemined moet worden en er een beperkt aantal transacties in een block passen.

Voor al het verifiëren dus het minen van een block ontvangt de minder een vergoeding. Wanneer er sprake is van geen vergoeding zouden de transacties ook niet bevestigd worden dan ook niet aan blockchain toegevoegd. Een minder is dus heel belangrijk in een blokchain mits het een vergoeding krijgt. Al deze punten die hierboven benoemd zijn, zijn niet van toepassing in de Tangle technologie, de grootste innovatie achter IOTA.